zaterdag, december 12, 2015

Na 9/11 hadden ze al te weinig arabisten, er is niets veranderd

Hieronder de volledige versie van het stuk dat ik aan NRC had aangeboden en dat in verkorte vorm is geplaatst.
De cursieve vette passages stonden niet in de NRC.

De hele situatie rond de ‘oorlog’ tegen IS toont overduidelijk dat er een communicatiekloof en een zee van onbegrip bestaan tussen twee werelden, het Westen en de islamitische wereld.
Om te communiceren en elkaar te begrijpen is het onontkoombaar elkaars taal te begrijpen en te spreken. Dus ook het Arabisch.

Eerder dit jaar gaf EU buitenlandcommissaris Mogherini aan dit begrepen te hebben. Zij verklaarde dat de EU meer moest luisteren naar de mensen in de Arabische regio, en dat de EU ook zelf meer moest communiceren naar die mensen, in het Arabisch.

De Belgische autoriteiten kwamen naar aanleiding van ‘Molenbeek’ tot dezelfde verontrustende conclusie als de Amerikaanse autoriteiten in de weken na 9/11. Ze bleken nauwelijks over deskundigen of inlichtingenmensen te beschikken die Arabisch beheersen.

Ik heb in bijna 40 jaar in het Nederlandse arabistenlandschap ook een zorgelijke ontwikkeling waargenomen. Steeds minder opleidingen Arabisch, steeds minder ruimte voor taalverwerving en steeds minder docenten.

In Nederland kun je Arabisch studeren aan vijf universiteiten en één HBO. Maar dat is nu één en al versnippering. Concentratie zou een goede zaak zijn.
Die HBO was vroeger een Tolk‑ en Vertalersopleiding. Nu heet het ‘Communicatie’ en besteden studenten veel minder tijd aan Arabisch en meer aan algemene vakken.
Een echte opleiding voor tolken en/of vertalers Arabisch bestaat nergens in Nederland.

Op verschillende universiteiten is de afdeling Arabisch onthoofd, er is geen hoogleraar Arabisch meer die als boegbeeld kan fungeren.
Zo is aan een universiteit de studierichting Arabisch 'overgeplant' van de Letterenfaculteit naar de faculteit Religiewetenschappen. Taalbeheersing Arabisch is gedecimeerd, het niveau moet voldoende zijn "om een kreet op een spandoek te kunnen lezen".

Op de Nederlandse ambassades in de Arabische wereld was een jaar of vijf geleden niet één arabist werkzaam behalve ondergetekende als onderwijsattaché in Rabat (daar geplaatst door OCW, niet door BuZa). Nu BuZa heeft aangekondigd een aantal ambassades in de MENA‑regio te gaan versterken, lijkt het zeer voor de hand liggend dat te doen met arabisten.
Ik heb zelf meegemaakt dat (zeer capabele) diplomaten in Marokko er voor spek en bonen bijzaten omdat alles in het Arabisch plaatsvond.

Problemen met de beschikbaarheid van arabisten bij onze veiligheidsdiensten zijn er volgens mij niet. Er zijn flink wat van mijn oud‑studiegenoten en oud‑studenten bij de diensten werkzaam. Maar de aanvoer van een nieuwe generatie dient op tijd zeker gesteld te worden.

Onderzoeksjournalisten van der Spiegel en the Guardian hebben de laatste tijd de hand weten te leggen op interne documenten van IS. Na grondige studie hebben ze veel informatie kunnen blootleggen over de wijze van organisatie van IS. Die informatie kon alleen worden verkregen door grondige kennis van het Arabisch.

Brede opleidingen met een jaartje 'een talencursusje' brengen je niet het benodigde niveau van taalbeheersing Arabisch. Het is geen makkelijke taal, je moet er minstens twee jaar full time mee bezig zijn. Dus geen vakken 'algemene communicatie', 'algemene taalwetenschap', 'taalfilosofie' etc. Nee 2 jaar full time (120 ECTS) taalvaardigheid Arabisch, inclusief een studieverblijf op een van de academische instituten in Cairo (NVIC) of Rabat (NIMAR).

Verbetering van wederzijds begrip helpt op de lange termijn om de voedingsbodem voor radicalisering en terrorisme weg te nemen. Op de korte termijn is het noodzakelijk voor het verbeteren van de veiligheid.


In interpreteer de door NRC afgedrukte illustratie als de Nederlandse leeuw in Arabische kalligrafische stijl. Kalligrafie lezen is niet mijn sterkste kant, maar ik geloof dat er niet echt iets geschreven staat in deze leeuw.

donderdag, december 10, 2015

Quick comparison Oxford Arabic Dictionary - Hans Wehr Arabic-English

Below you find photo's of the lemma 3alâqa (علاقة) taken from Hans Wehr and from the new Oxford Arabic Dictionary (OAD).
Judge yourself.

Wehr:

OAD:

dinsdag, december 08, 2015

Oxford Arabic Dictionary has won several awards

The Oxford Arabic Dictionary (OAD) has won awards from library personnel in both the UK and the US. 

First, there was the Best Print Reference award of 2014 in the category Language and Linguistics from the Library Journal in the USA: http://reviews.libraryjournal.com/2015/02/reference/best-reference-2014/, which called the launch of the OAD the “most celebrated reference event of the year”.  Now, in the UK, it has just received the Highly Commended award from the Chartered Institute of Library and Information Professionals (CILIP), who called it an “outstanding work of reference”, and praised its clarity and up-to-dateness: https://referisg.wordpress.com/2015/11/26/information-services-group-reference-awards-2015/

Library Journal said: “The most celebrated reference event of the year was the August 28 [2014] publication of the Oxford Arabic Dictionary. Accessible online via subscription and also on mobile and tablet devices, it enables learners to search 333,000 words, phrases, and translations. Arabic news sources called it a “long-awaited and unsurpassed resource” designed to meet the need for Arabic languages skills in the business world, the media, and public life.”


CILIP said: “This work supplants all earlier Arabic/English, English/Arabic dictionaries both in its comprehensive coverage and its use for the modern day.
Based on real modern evidence and computational analysis of hundreds of millions of words of both English and Modern Standard Arabic (the standardized variety of Arabic used in writing and in most formal speech), the dictionary boasts more than 130,000 words and phrases and 200,000 translations. To show how up-to-date it is, we found the Arabic for cyberspace, drone and hacker.”

More information about the CILIP award is also available here:


Here you can read about the relation between the Arabic-Dutch dictionary (Bulaaq publisher, 2003 Amsterdam) and the Arabic-English dictionary (Oxford University Press, 2014).

dinsdag, december 01, 2015

Marokko, wereldkampioen bestrijding van terrorisme(?)

Ik geef hier een korte samenvattende vertaling van 40 lezersreacties bij een artikel dat is gepubliceerd op de website Hespress.ma. Het artikel gaat over de vooraanstaande rol die Marokko wereldwijd zou spelen in de strijd tegen het terrorisme. De reacties geven een interessant inkijkje hoe er in Marokko over deze ontwikkelingen wordt gedacht.

Op dinsdag 1 december zag ik op Hespress een interessant artikel. Het bleek een Arabische vertaling van een oorspronkelijk in het Engels geschreven artikel op MoroccoWorldNews.com te zijn.

Het artikel gaat over de rol van Marokko in de strijd tegen terrorisme. De titel doet zelfs meer verwachten, dat Marokko een wereldleider zou zijn op dat terrein.
Het stuk beweert dat Marokko deze rol dankt aan een driesporenbeleid:
 • Sterk veiligheidsapparaat
 • Bestrijden van armoede
 • Controle van het religieuze domein en verspreiding van de ware islamitische waarden.
Mij interesseerde vooral het laatste onderwerp. Marokko wordt internationaal gezien als een goed voorbeeld van ‘religie management’ om de voedingsbodem voor radicalisering en extremisme weg te nemen.
Dit derde deel van het artikel geeft een goed overzicht van de inspanningen die Marokko heeft geleverd sinds 2003 ter voorkoming en bestrijding van terrorisme.

Op de website van Hespress kunnen lezers ook reageren op artikelen. Onder de Arabischtalige versie op Hespress stonden op dinsdagochtend een veertigtal reacties. De meeste in het Arabisch (Modern Standaard Arabisch, Marokkaans Arabisch of een mix), een enkele in het Frans.
Ik vond het wel aardig die reacties nu eens te bekijken. Meestal doe ik dat niet, net zo min als ik reacties op webpublicaties in Nederland bekijk. De reaguurders moeten nou eenmaal hun visie kwijt, maar ik hoef die niet te lezen en ik wil dat ook niet.
Ik herinner me dat ik in 2004 na de moord op Theo Van Gogh ook een keer de reacties heb gelezen en geturfd, bij een bericht op de site van de TV-zender Al Arabiyya. Dat was toen wel een eye opener. Heel veel lezers konden begrip of waardering opbrengen voor de acties van Mohamed B.

Bij dit artikel zijn de reacties wat voorspelbaarder. Er is maar een enkele kritische opmerking te vinden.
Maar wat mij vooral opvalt is dat er maar weinig reacties zijn op het deel van het artikel dat gaat over Controle van het religieuze domein en verspreiding van de ware islamitische waarden’. Zoals gezegd, wat mij betreft is dat het interessantste deel van het artikel. Het is ook het laatste deel dus misschien zijn de reageerders gewoon niet zo ver gekomen bij het lezen van het stuk. Het is een flink lang stuk. De Engelstalige versie omvat ruim 2.000 woorden.

Ik zet hieronder zeer summiere samenvattingen van de reacties. Voor elke reactie heb ik de hoofdgedachte geprobeerd eruit te halen.
Volgens mij zijn ze de moeite van het lezen waard.
 1. Het is vooral een film (Niet echt dus).
 2. Inlichtingendiensten zijn zeer capabel, en Marokkaanse burgers werken graag samen met de diensten (tips dus).
 3. Zouden ze niet net zo effectief kunnen zijn in de bestrijding van criminaliteit in Marokkaanse steden?
 4. Zouden ze niet net zo effectief Polissario (bevrijdingsbeweging Westelijke Sahara) kunnen bestrijden?
 5. Wijkhoofden (mqeddem) weten alles (gebracht in de vorm van een mop).
 6. Voor het uitschakelen van terroristen is alles geoorloofd (ook wat we niet lezen in de media).
 7. De wortels voor het terrorisme blijven aanwezig in ons land.
 8. Dit soort grootspraak kan door terroristen als een uitdaging worden beschouwd.
 9. Laten we trots zijn op dit succes.
 10. Je weet niet wat er nog in het verschiet ligt. En laten we rijkdom eerlijk verdelen. Iemand die geen toekomst ziet is tot vreselijke dingen in staat.
 11. We zijn dan wel Malikieten maar veel mensen weten niet eens wat het verschil is met andere rechtsscholen. Imam Malik keek niet alleen naar de Koran en de Sunna, maar ook vanuit een sociologische invalshoek naar wat gebruikelijk was onder de bewoners van Medina.
 12. Controle van de landgrenzen (dus niet de zeegrenzen) is een belangrijke factor.
 13. Marokkanen letten op alles, zelfs de boodschappen die je in een plastic tasje draagt.
 14. Spookambtenaren (die nooit op een kantoor worden gesignaleerd) zijn permanent aan het surveilleren en geven alles door.
 15. Laat de inlichtingendiensten in alle stilte werken en onthul er niets over.
 16. De Marokkanen in Europa gebruiken een speciaal taaltje, een mengelmoes van Frans en Marokkaans, en alleen de Marokkaanse inlichtingendiensten kunnen dat begrijpen (interessant voor mij als taalkundige).
 17. Allah zij geprezen!
 18. Bestrijden van armoede aan de bron!!!! Analyseer en bediscussieer.
 19. Marokko werkt met willekeurige arrestaties, marteling, i.t.t. het Westen waar zulke praktijken verboden zijn.
 20. Veel aandacht in de pers voor Frankrijk, en niet voor Palestina, Libië, Syrië, dat begrijp ik niet.
 21. De diensten zijn zeer capabel, maar hebben we wel genoeg gedaan om armoede te bestrijden?
 22. Allah zij geprezen!
 23. Is dit het begin van het einde of het einde van het begin?
 24. Marokko is kampioen in het bestrijden van het gehele volk, niet alleen de terroristen. De ware terreur is de angst van de gewone Marokkaanse burger.
 25. De islamitische denkwijze van de terroristen dient te worden bestreden. Dat vereist 13 eeuwen studie en onderzoek.
 26. Dank aan alle functionarissen van het veiligheidsapparaat.
 27. De Marokkaanse staat bestrijdt juist de islam. Gelukkig weten de Marokkanen zelf wel wat is toegestaan en wat niet.
 28. Er is geen relatie tussen armoede en terrorisme. Arme Aziaten of Afrikanen plegen ook geen terroristische misdrijven. Ook hoogopgeleiden hebben aanslagen gepleegd (11 sept. bijv.). Het probleem vormen de extremistische ideologieën.
 29. De Marokkaanse inlichtingendiensten houden alles in de gaten, dus zwijgt iedereen. Hoe zou de Marokkaanse dienst iets kunnen leren aan de Franse?
 30. Ik ben trots, maar dit kan ons tot doelwit maken?
 31. Dit kan ons blootstellen aan gevaren.
 32. Iedereen in Marokko kan een spion zijn (winkelier, taxichauffeur).
 33. Leve Marokko!
 34. Marokko heeft een krachtig wapen: verklikkers en verklikkerij.
 35. Als je cliëntisme en corruptie bestrijdt, bestrijd je ook de voedingsbodem van extremisme. En met vaderlandsliefde kom je ook heel ver, getuige de strijd tegen de koloniale bezetter.
 36. Ik ben trots op mijn Marokkaan zijn, maar bezorgd over de criminaliteit in de steden en dorpen.
 37. Leve Marokko!
 38. De diensten maken niet zozeer gebruik van technologie maar van mensen.
 39. We hebben dit vooral aan Allah te danken, niet aan de veiligheidsdiensten en niet aan andere rotzooi.
 40. Ik vrees dat we nu doelwit zullen worden.
Resumerend:
Veel trots, veel waarschuwingen dat dit de terroristen juist zal uitdagen, en veel verwijzingen naar de verklikkersmaatschappij die Marokko is in de ogen van een aantal reageerders.
Er zijn ook een paar reacties die hun vraagtekens plaatsen bij het armoedebeleid, of dat beleid al dan niet bestaat, of het geslaagd is of niet.
Bezorgdheid over en verwijzingen naar criminaliteit in Marokko  komen ook een aantal keren voor.
En er zijn kritische opmerkingen over het beleid van de Marokkaanse overheid. Dat kan zowel ‘linkse’ kritiek zijn (vrijheden worden geschonden etc.) of juist ‘rechtse kritiek’ dat de overheidsinterpretatie van de islam niet de juiste is.