woensdag, juni 29, 2011

Zie ik dat nou goed?

Ik reed achter een busje en dacht: zie ik dat nou goed?ja hoor, ik had het goed gezien, zo blijk bij het stoplicht in Oued Zem: een koe in een bestelbusje.Het arme beest kwam er volgens mij niet geheel zonder kleerscheuren vanaf. Hij (zij?) lijkt gewond bij de oren.

Oom agent die even verderop stond te controleren zag hier overigens niets onrechtmatigs in want het busje mocht gewoon doorrijden.


Posted by Picasa

maandag, juni 06, 2011

7 juni 2011: vijf jaar NIMAR!

Op 7 juni 2006 werd het NIMAR in Rabat geopend door toenmalig minister van Onderwijs Maria van der Hoeven. Sindsdien is er veel gebeurd. Minister van der Hoeven ging naar Economische Zaken en vervolgens naar een internationale functie. Het NIMAR groeide in vijf jaar tijd uit tot een volwassen instituut en is een begrip geworden.

Al vijf keer hebben studenten Arabisch een heel semester onderwijs op het NIMAR gevolgd. De eerste keer kwamen er drie studenten, de vijfde keer waren het er 26.


We hebben voor studenten sociale wetenschappen inmiddels twee keer een minor van een semester gegeven. Dit programma bieden we het komende najaar weer aan. De belangstelling voor dit programma is duidelijk groeiend. In juli 2011 geven we voor de vijfde keer de intensieve zomercursus Marokkaans Arabisch dialect.

Op het NIMAR ontvingen we talloze groepen Nederlandse studenten die op studiereis in Marokko waren en Rabat aandeden. Vele van die groepen hielpen we bij het samenstellen van een interessant en leerzaam programma voor hun studiereis.

Tientallen studenten vonden via het NIMAR een stageplek in Marokko. Soms op het NIMAR, vaak in Rabat, maar ook in andere delen van Marokko. De stageplekken zijn doorgaans bij NGO's, internationale organisaties en een enkele keer bij een bedrijf.

Wetenschappelijk onderzoekers op vele terreinen zijn door het NIMAR geholpen om hun onderzoek in Marokko uit te voeren. Of het nu gaat over erosie en irrigatie of over religieuze muziek, wij proberen met ons netwerk iedereen op gang te helpen. Een juridisch onderzoeker zei na een gesprek met twee NIMAR-medewerkers: zo, dat scheelt me toch al gauw twee maanden werk.

Het NIMAR heeft bijgedragen aan diverse publicaties binnen en buiten Marokko, en andere publicaties zijn nog in de maak. We hebben meerdere wetenschappelijke bijeenkomsten in Marokko (mede) georganiseerd, vaak over thema's die met migratie te maken hebben.

De mobiliteit vanuit Nederland naar Marokko heeft door deze initiatieven een flinke impuls gekregen. De mobiliteit vanuit Marokko naar Nederland blijft daarbij helaas wat achter. De aantallen Marokkaanse studenten en wetenschappers die naar Nederland reizen zijn nog altijd beperkt. Een verblijf in Nederland is relatief duur voor Marokkaanse studenten of onderzoekers. Andersom is het juist goedkoop voor Nederlandse onderzoekers of studenten die in Marokko willen verblijven.


Ook zijn de regels voor een visum voor Nederland streng. Maar als een student of onderzoeker met een serieus en concreet plan naar Nederland wil, vinden we bij de collega's van de visumafdeling van de ambassade een gewillig oor.


Het komt overigens wel degelijk voor dat er studenten naar Nederland gaan. Een studente van een ingenieursopleiding uit Rabat heeft net een stage van 3 maanden in Wageningen afgerond. Een groep studenten van een instituut waarmee het NIMAR regelmatig samenwerkt gaat voor een week naar Stenden in Leeuwarden.

In die vijf jaar NIMAR zijn er de nodige personele wisselingen geweest.
De eerste directeur van het NIMAR, Paolo De Mas, werd per januari 2009 opgevolgd door Jan Hoogland. De directeur werd toen onderwijsattaché op de Nederlandse ambassade, waardoor het NIMAR deel ging uitmaken van de ambassade.
Er zijn wat mutaties in het personeelsbestand geweest maar inmiddels is het NIMAR team bijna op volle sterkte. Er zijn 8 medewerkers en er loopt nog één sollicitatieprocedure.

Qua huisvesting is het NIMAR ook gegroeid. In eerste instantie hadden we binnen het NIMAR pand twee gastenkamers maar sinds 2009 zijn deze kamers als kantoorruimte in gebruik genomen en hebben we op een steenworp afstand van het NIMAR pand een appartement met vier slaapplekken ter beschikking. Studenten en onderzoekers kunnen hier verblijven, in beginsel voor maximaal één maand.

De overige faciliteiten die het NIMAR biedt zijn: bibliotheek, ICT faciliteiten en een zeer uitgebreid netwerk van contacten in heel Marokko. Deze faciliteiten staan ter beschikking van iedereen uit het Nederlandse hoger onderwijs of wetenschappelijk onderzoek.

Ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van het NIMAR organiseren we later dit jaar in Nederland een activiteit in samenwerking met het Marokko Instituut in Den Haag. En in Marokko organiseren we vanaf eind 2011 een road show langs Marokkaanse universiteiten met een programma van lezingen, presentaties en een Nederlandse film.

Wilt u op de hoogte blijven van deze activiteiten? Raadpleeg dan regelmatig de NIMAR website (www.ru.nl/nimar) of abonneer u op onze elektronische nieuwsbrief via de website.

Een half jaar na de opening van het NIMAR werd ons jongere zusje het NIHA in december 2006 in Ankara geopend. Ook zij vieren dit jaar dus hun eerste lustrum. Directeuren van beide instituten hebben regelmatig contact om informatie of ervaringen uit te wisselen, net zoals dat gebeurt met directeuren van andere Nederlandse instituten (Damascus, Cairo, Istanbul, Athene, Rome, Florence, St. Petersburg). Zo is afgelopen maanden een idee uit St. Petersburg overgenomen in Rabat: studenten Nederlands van de universiteiten in Casablanca en Rabat werkten samen met de studenten Arabisch van het NIMAR in een vertaalwerkgroep aan de vertaling (in en uit het Nederlands, uit en in het Arabisch) van liedjes, moppen, stripverhalen en andere luchtige onderwerpen. De studenten hebben hier met veel plezier en motivatie aan gewerkt. Ze vonden het leerzaam en hadden op deze manier nieuwe vrienden gemaakt.

Het zal u duidelijk zijn dat dit slechts een zeer korte terugblik is op vijf jaar activiteiten van het NIMAR. De genoemde activiteiten, diensten en faciliteiten staan uitgebreider op onze website vermeld, in sommige gevallen met een verslagje erbij van een deelnemer.

Het NIMAR is klaar voor de volgende termijn van vijf jaar. De financiering van het NIMAR door het ministerie van OCW is in principe structureel. We zien de toekomst voor het NIMAR met vertrouwen tegemoet.

Tot ziens op het NIMAR in Rabat!