woensdag, maart 15, 2006

En nu dan echte actie!Het is zover. Het huurcontract is getekend de eerste maanden huur zijn betaald. Terwijl ik deze transactie bij de makelaar deed werd er gelijk een telefoontje gepleegd naar de schilder dat deze aan de slag kon gaan.
En dat is ie ook meteen gaan doen.
Ruim 24 uur later is de gehele voorgevel al geschilderd, en dat is een heel verschil met ervoor.
Zie hier het resultaat.
Binnenkort wat meer plaatjes van het NIMAR in wording.
Overigens zullen de roosters voor de ramen nog worden vervangen door meer licht doorlatende ijzeren roosters. De offerte hiervoor van de aannemer is al binnen.

dinsdag, maart 14, 2006

Formaliteiten en bureaucratie

Ik ben weer in (zonnig!) Marokko. Nu om de huur van het pand in orde te maken. Donderdag heb ik bij de makelaar gezeten en hebben we een contract afgemaakt dat wat mij betreft getekend kan worden. Maar dat moet in Nijmegen gebeuren. Dus heb ik het contract naar Nijmegen gefaxt met het verzoek het ondertekend te retourneren.
Verder drong de makelaar aan op spoedige overmaking van de eerste drie maanden huur, zodat zij zouden kunnen beginnen met het opknappen van het pand (helemaal schoonmaken en schilderen).
Maar dan komt de volgende hobbel. Zij zeggen dat Marokkaanse banken geld uit het buitenland eerst een paar weken vasthouden voordat ze het doorsluizen naar het saldo van de rekeninghouder. En die tijd hebben we niet. Als we per 1 april het pand willen betrekken moet het dus voor die tijd gereinigd en geschilderd worden.
Dus ook daar dient zich een patstelling aan.
Verder ben ik vandaag gaan informeren bij telefoonbedrijf, electriciteits- en waterbedrijf en bank wat de formaliteiten zijn om hun diensten te kunnen gebruiken. Dat is ook nog niet zo eenvoudig te regelen. Om dat te kunnen regelen moet je reeds in Marokko woonachtig zijn en een ‘Carte de S√©jour’ hebben. Dus zo ontstaat een van-het-kastje-naar-de-muur spelletje en een kip-ei-probleem.
Nu maar weer bij de politie informeren wat de voorwaarden zijn voor zo’n verblijfsdocument.
Gelukkig hebben we nog aardig wat tijd, maar in die tijd moet er ook nog heel veel gebeuren.
Tijdens zo’n rondgang langs de instanties val je ook van het ene uiterste in het andere.
Ik was bij de bank van de huiseigenaar, dat was werkelijk een ambiance uit de jaren 50 van de vorige eeuw. Totaal geen veiligheidsmaatregelen. Je staat zo aan een balie, en als je zag wat daarachter allemaal gebeurde, of juist niet gebeurde. De ene beambte zat een stapeltje foto’s te bekijken, de andere sluisde mijn verzoek zo snel mogelijk door naar een ander die vervolgens in de telefoon klom om mijn verzoek door te spelen. En het enige dat ik vroeg was het IBAN-nummer van hun bank (Internationaal banknummer). Bij de postbank vind je dat gewoon op de website, of zelfs (bleek laatst) onderaan je rekeningoverzicht.
Als andere uiterste het electrciteitsbedrijf met een keurige meerkeuze nummertjesautomaat die je rechtstreeks naar het gewenste loket leidt. Prachtig nieuw kantoor, aardige man die vertelde dat wat betreft Elektra en water het allemaal niet zo moeilijk hoefde te zijn. Dat was dan weer een opsteker.

zondag, maart 05, 2006

Publiciteit

Deze week was er wederom wat publiciteit voor het NIMAR. Dat werd in gang gezet door ten eerste een artikel en interview in Trouw, geschreven door Julie van Traa, correspondente van Trouw in Casablanca.
Ten tweede is het persbericht verspreid over de start van het NIMAR.

Het is wel verrassend om te zien dat verschillende media vervolgens hun eigen interpretatie geven aan de (toekomstige) activiteiten van het NIMAR.
Doordat Trouw het nieuwsbericht en het interview gescheiden afdrukte, kwam er boven het interview een heel andere kop te staan: Niveau les Nederlands is nu onvoldoende. Daarmee wordt bedoeld het niveau van de lessen Nederlands die op dit moment op diverse plaatsen in Marokko gegeven worden.
Het klopt wel dat ik dat gezegd heb, maar het heeft betrekking op een van de taken van het NIMAR, en niet eens de belangrijkste taak. We willen iets doen aan de verbetering van de lessen Nederlands die nu al worden gegeven in Marokko. Bijvoorbeeld door te zorgen dat die lessen een goede voorbereiding vormen op het taalonderdeel van de inburgeringstoets. We gaan dus zeer uitdrukkelijk niet zelf lessen Nederlands geven voor de kandidaten van die toets.
En dan zie je dat zo'n kop ineens een heel ander accent legt, dat dan door andere media weer wordt overgenomen. Dat was vervolgens nog duidelijker te zien in een Franstalige samenvatting van een artikel dat in de Marokkaanse editie van Ash-Shark Al-Awsat was verschenen. Daarin lijkt het ineens alsof het NIMAR uitsluitend wordt opgericht voor het onderwijzen van Nederlands aan kandidaten voor een visum.

Voor de duidelijkheid nog een keer een opsomming van de hoofdtaken van het NIMAR:
- ondersteunen van het Nederlands Hoger Onderwijs (universitair en HBO)
- ondersteunen/faciliteren van Wetenschappelijk onderzoek in Marokko
- promotie van het Nederlandse Hoger Onderwijs (voorlichting aan Marokkaanse studenten die in NL willen gaan studeren).

woensdag, maart 01, 2006

tekst van persbericht

Nederlands Instituut in Marokko (NIMAR) van start

 • Onlangs is het startsein gegeven voor het Nederlands Instituut in Marokko (NIMAR). Dit onderwijs- en onderzoeksinstituut is gestoeld op historische en maatschappelijke banden tussen Nederland en Marokko en zal een belangrijke rol spelen in de uitwisseling van onderwijs en onderzoek tussen beide landen. De Radboud Universiteit Nijmegen heeft zich onder aanvoering van arabist drs. Jan Hoogland sterk gemaakt voor dit instituut en is ook penvoerder. De beide Amsterdamse universiteiten denken mee over de invulling van het onderwijsprogramma. Het Ministerie van OCW geeft een startsubsidie voor een jaar. Met behulp van deze financiering zal een businessplan worden opgesteld en het instituut worden geoperationaliseerd.

  Nederland en Marokko kennen een 400-jarige geschiedenis van handels- en uitwisselingsbetrekkingen. De aanwezigheid van de grote hoeveelheid Marokkaanse Nederlanders leidt tot een intensief verkeer van personen, diensten en goederen tussen beide landen. Na Frankrijk is Nederland het tweede bestemmingsland van Marokkaanse migranten. Op verschillende niveaus worden initiatieven genomen om de achtergrondkennis over Marokkaanse Nederlanders en Marokko te verbeteren en zo bij te dragen aan een realistische beeldvorming.

  In Nederland schrijven zich jaarlijks circa 100 studenten in voor een opleiding Arabische taal- en cultuur. Een aantal HBO’s kent een minor Arabische taal- en cultuur of Marokkostudies. Marokkaanse taal- of cultuur komt voorts aan de orde binnen Mediterrane en Midden-Oosten studies of culturele antropologie. Primair heeft het NIMAR een onderwijsfunctie voor deze studenten. Zo wil men bijvoorbeeld studenten in Marokko stageprojecten laten verrichten. Dit vindt al plaats op kleine schaal: studenten van de Haagsche hogeschool gaan bijvoorbeeld werken aan een tuinbouwproject, waarbij de gehele exportketen onder de loep wordt genomen van productie tot marketing in het buitenland. Verwacht wordt dat het NIMAR een drempelverlagende rol zal hebben voor studenten en onderzoekers bij hun studie- of onderzoeksverblijf in Marokko.

  De werkzaamheden van het NIMAR liggen waarschijnlijk op de volgende gebieden:

  Hoger onderwijs, in het bijzonder onderwijsprogramma’s voor studenten uit het Nederlands hoger onderwijs.
  Wetenschappelijk onderzoek: bemiddeling bij het leggen van contacten met vakgenoten, bemiddeling bij autoriteiten voor onderzoeksvergunningen, opzet van een bibliotheek over Marokko.
  Ondersteuning overige sectoren van het Nederlands onderwijs op gebied van partnerschappen tussen scholen, stagebemiddeling, uitwisseling voor lerarenopleidingen, studiereizen voor docenten.
  Promotie van het Nederlands hoger onderwijs in Marokko: werving van studenten voor het Nederlands onderwijs. Stimuleren van samenwerking tussen het hoger onderwijs in beide landen.

  Staatssecretaris Rutte heeft het voornemen om rond de Middellandse Zee een keten van Nederlandse instituten op te zetten. Deze instituten moeten een bijdrage leveren aan de internationaliseringsdoelstellingen van het ministerie van OC en W. Dit betekent dat het Nederlandse hoger onderwijs internationale aantrekkingskracht moet hebben op talentvolle studenten en onderzoekers. De kwaliteit van buitenlandse studenten moet verder worden gestimuleerd en Nederland moet de concurrentieslag aangaan met het buitenland.
  In de maand juni zal het Nederlands Instituut in Marokko naar verwachting officieel worden geopend.

We kunnen weer verder

Iedereen is het met me eens dat het pand dat ik als eerste optie had genoteerd inderdaad het beste is. Nu kunnen we gaan praten over de prijs en wat andere voorwaarden. Contact met de makelaar vindt op dit moment plaats per fax en via de ambassade, maar wellicht stap ik binnenkort weer in het vliegtuig om de onderhandelingen persoonlijk te gaan voeren.
Binnenkort ook wat foto's van het pand op de NIMAR-site: www.let.ru.nl/NIMAR.