donderdag, maart 19, 2009

Communicatie

We hadden twee weken geleden met de hele NIMAR‑staf twee brainstormdagen georganiseerd.
Daar hebben we onder andere uitgebreid gesproken over de interne en externe communicatie.

Feitelijk is deze blog ook een onderdeel van de externe communicatie van het NIMAR. Hij is voor de luchtige verhalen, vooral over mijn eigen belevenissen, in functie of tijdens mijn vrije tijd.
Ik heb ook het idee opgevat een NIMAR‑blog te maken, en daar bijvoorbeeld stukjes op te laten plaatsen door onze studenten, of de collega's natuurlijk. De blog is er ook wel (nimarrabat.blogspot.com) maar er staat helaas nog niet zoveel op. Het voelt als jongleren met te veel ballen in de lucht, al die verschillende communicatiekanalen.

Maar het NIMAR heeft ook meer officiële communicatiekanalen natuurlijk. Ten eerste natuurlijk onze website (www.ru.nl/nimar). Die trekt vrij constant elke maand zo'n acht duizend bezoekers. Dat lijkt me niet slecht, alhoewel ik natuurlijk niet weet hoe de collega's het doen.
Ik deed vorige week een klein testje met Google. Ik typte in "stage in Marokko" of "studie in Marokko" en "studeren in Marokko" en bij alles kwam de site van het NIMAR als bovenste in de lijst. Dat lijkt me een aardig resultaat.
Ik heb de laatste weken ook de Nieuwsrubriek op onze site wat actueler gemaakt. Er verschijnt nu elke paar dagen wel een bericht over het reilen en zeilen van het NIMAR op de site. Soms uiterst serieus, en soms ook een tikkeltje luchtig.
Op termijn is ook nog een forum bij de site te verwachten. Daar kan dan informatie worden uitgewisseld over zaken die met het NIMAR te maken hebben.

Dan hebben we no onze elektronische NIMAR-nieuwsbrief. Die wordt ongeveer zes keer per jaar toegestuurd aan een flinke lijst met belangstellenden. Die hebben zich daarvoor opgegeven via een webpagina, of ze hebben op een andere manier hun belangstelling voor het NIMAR getoond. Of ze zijn zelfs op het NIMAR langs geweest, of hopen dat nog te gaan doen. Het is elke keer weer een klus om die nieuwsbrief te maken, maar als hij er dan weer ligt, en er komen positieve reacties op, dan geeft dat weer een voldaan gevoel. En zo wordt duidelijk dat het NIMAR groeit: er komen steeds meer activiteiten.
De nieuwsbrief wordt als bijlage per mail verzonden.

Ook hebben we sinds kort de NIMAR‑nieuwsflits. Dat is een mailbericht met daarin wat korte mededelingen, evt. met verwijzingen naar onze website. Die zal verzonden worden zo vaak als er aanleiding toe bestaat. Bijvoorbeeld als er iets te melden valt over ons onderwijsaanbod, of als we stageplekken in de aanbieding hebben, of misschien zelfs een vacature.

En dan het nieuwste van het nieuwste. Tijdens onze brainstorm leek het ons ook een goed idee om een soort on line community van 'vrienden van het NIMAR' te creëren. Om contact te houden met de doelgroep. En om hen ook in staat te stellen contact met elkaar te onderhouden. Zoiets doe je tegenwoordig in Facebook. Binnen Nederland is Hyves natuurlijk ook ontzettend populair, maar dat is te zeer beperkt tot Nederland. Aangezien het NIMAR per definitie internationaal is, is daarvoor het internationale Facebook dus ook beter te gebruiken. Dus er is sinds kort een NIMAR‑groep in Facebook (Organisaties ‑ Academische Organisaties). Iedereen kan er lid van worden, tenminste zolang het niet uit de hand loopt. Dus, beschouw je jezelf als een vriend van het NIMAR, sluit je dan aan bij de NIMAR Facebookgroep.
En wat zal het volgende communciatiekanaal zijn? Ik weet het niet, maar er zijn vast al nieuwe ontwikkelingen in gang gezet.