donderdag, september 01, 2011

De huidige stand van Marokko, sociaal maatschappelijk

Het onafhankelijke Marokkaanse weekblad TelQuel publiceerde in de maand augustus een overzicht dat we de stand van zaken van Marokko zouden kunnen noemen. Ik trof het aan na mijn vakantie en ben begonnen het artikel te lezen.
Ik heb voor mezelf elke paragraaf even mondeling samengevat op mijn voice recorder. Met de spraakherkenning kan ik die gesproken tekst ook op mijn blog zetten. Excuses voor eventuele kleine herkenningsfouten in de tekst.

Hier de eerste onderwerpen uit het artikel:

Demografie
Marokko heeft 32 miljoen inwoners, de bevolkingsgroei bedraagt 1,1% per jaar. De levensverwachting is gemiddeld 74,8 jaar. 56% van de Marokkanen is jonger dan 30 jaar.


Huwelijk
Marokkaanse mannen trouwen gemiddeld bij een leeftijd van 31,4 jaar, en vrouwen bij een leeftijd van 26,6 jaar. Jaarlijks worden er 300.000 huwelijken gesloten, waarvan 10% minderjarigen. Het aantal echtscheidingen bedraagt 24.000 per jaar, dat is ruimschoots minder dan een aantal jaren geleden. Een echtpaar heeft gemiddeld twee kinderen en dat is flink minder dan een aantal jaren geleden. Dat komt onder andere doordat vrouwen op grote schaal anticonceptie middelen gebruiken. Marokko heeft 27.000 ongehuwde moeders.


Seksualiteit
Volgens enquêtes hebben Marokkanen gemiddeld driemaal per week seksueel contact. Er is een groot probleem met erectiestoornis, 1 miljoen Marokkanen zou hieraan lijden. Drie op de vier Marokkanen vinden een seksuele relatie in het kader van een stabiele relatie belangrijker dan een one night stand.


Onderwijs
Marokko blijft een land van analfabeten: vier op de 10 mensen kunnen niet lezen of schrijven. 90% van de kinderen heeft nu toegang tot het basisonderwijs maar meer dan de helft van hen verlaat de school voordat de middelbare school begint. De gemiddelde onderwijsduur blijft onder de vijf jaar liggen. Twee op de drie Marokkanen gaan ook naar de koran school. Het openbaar onderwijs is gratis, gemiddeld besteden de Marokkanen 1273 dirham per jaar per kind aan onderwijs.

Geld
Één op de vijf Marokkanen heeft een maandinkomen van minder dan 1930 dirham, minder dan het wettelijk minimumloon dus. Slechts 20% van de Marokkanen heeft een inkomen hoger dan 6050 dirham per maand (dat is ongeveer € 600 per maand). 41% van de Marokkanen heeft een bankrekening, en slechts 3% van hen heeft een spaarrekening. 70% van degenen die een bankrekening hebben, hebben ook minstens twee consumptieve kredieten. Één op de twee leningen is afgesloten door mensen met een inkomen dat lager is dan 4000 dirham, er zijn 7,1 miljoen bankpasje's in omloop.

Werk
één op de twee Marokkanen heeft de leeftijd om te werken. 11,5 miljoen Marokkanen van 15 jaar of ouder hebben een inkomen en werk. Daaronder zijn slechts 3 miljoen vrouwen. De private sector biedt werk aan negen van de 10 mensen in loondienst, de staat heeft 453.000 mensen in dienst. 40% van de Marokkanen werkt in de landbouw. De industrie biedt werk aan 20%, de tertiaire sector geeft werk aan ongeveer één op de drie Marokkanen. De werkloosheid bedraagt 10%, waaronder 18% hoger opgeleiden. Zes op de 10 werklozen zijn minimaal één jaar werkloos voordat zij een baan vinden. Kinderarbeid komt ook nog op vrij grote schaal voor: 147.000 kinderen onder de 15 jaar werken in Marokko.


De diaspora
De Marokkanen in het buitenland, dat zijn er meer dan 3 miljoen. 2,9 miljoen in Europa. Een derde van hen in Frankrijk daarna komen Spanje, Italië, België en Nederland. Ook Libië bood onderdak aan veel Marokkanen maar de meesten zijn dit jaar gerepatrieerd. Deze zomer verwachtte men in Marokko 2,5 miljoen Marokkanen uit het buitenland voor vakantie. De migranten maken daarmee 40% uit van alle toeristen. Naast hun reizen naar Marokko maken ze ook jaarlijks geld over naar Marokko. In 2010 was dat 54 miljard dirham, wat neerkomt op 18.000 dirham per Marokkaanse migrant per jaar.
wordt vervolgd

Geen opmerkingen: