vrijdag, april 18, 2014

Minister Bussemaker gooit haar eigen glazen in

Een bericht op de website Science Guide meldt dat minister Jet Bussemaker zich uitspreekt over allerlei zaken m.b.t. het studiesucces in het Nederlandse hoger onderwijs. In het bericht komt ook de internationalisering ter sprake.
Het blijkt dat de minister zich zorgen maakt over de geringe internationale mobiliteit van Nederlandse studenten. Hier een passage uit het bericht dat de minister letterlijk citeert:


De internationale oriëntatie van Nederlandse studenten is nog steeds aanzienlijk minder sterk dan de Nederlanders over zichzelf veelal denken, zo laat de Inspectie ook nu weer zien. Bussemaker reageert daar als volgt op: “De Inspectie concludeert dat nog steeds relatief weinig Nederlandse studenten een volledige opleiding in het buitenland volgen. Gezien de sterke internationale oriëntatie van de Nederlandse kenniseconomie en het groeiend belang van interculturele competenties op de arbeidsmarkt zouden meer Nederlandse studenten ervaring in het buitenland op moeten doen. Het stimuleren van buitenlandervaring en het internationaliseren van het curriculum hier in Nederland zullen ook als belangrijke punten naar voren komen in de visie internationalisering die wij voor de zomer naar de Kamer sturen.”

Het NIMAR wordt door het ministerie van OCW bekostigd en is zeer actief op die terreinen. Het NIMAR is ook met dat doel opgericht: bijdragen aan de internationalisering van het Nederlands hoger onderwijs. Dat doet het NIMAR sinds 2006. Honderden studenten hebben in Rabat een semester onderwijs gevolgd, buitenlandse en interculturele ervaringen opgedaan en een onvergetelijke tijd beleefd.

Enkele feiten:

·        Op dit moment zijn er 35 studenten Arabisch die op het NIMAR onderwijs volgen (en die momenteel nergens anders terecht kunnen in de Arabische wereld).

·        We verwachten de komende weken enkele honderden studenten die op studiereis naar Marokko komen

·        Er start op maandag 28 april een cursus Interculturele Communicatie op het NMAR (AVANS Hogeschool)

·        In de zomer organiseert het NIMAR verschillende intensieve taalcursussen

·        In augustus biedt het NIMAR een cursus aan met titel: Morocco: from tradition to modernity als onderdeel van de Radboud Summer School

·        Na de zomer biedt het NIMAR weer een minor Social Studies of Morocco aan, die naar verwachting weer een twintigtal studenten zal trekken.

Beste mevrouw Bussemaker, hoe is nu het besluit tot opheffing van het NIMAR te rijmen met uw zorgen omtrent de honkvastheid van de Nederlandse studenten? U gooit uw eigen glazen in door het NIMAR op te heffen.

Wij zijn in Rabat dan ook zeer benieuwd naar uw visie op internationalisering die u binnenkort naar de Kamer gaat sturen.

Teken de petitie: het NIMAR moet blijven!
 

 


 

Geen opmerkingen: